nagt nagt

 1. Nesýe däl, elin. (Berilýän pul, edilýän söwda).

 2. Taýýar, häzir.

  • Nagtym barka, nesýäňi nädeýin! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Kejiňe gaýdaýsaň, almytyň nagt. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Haýynlara berjek jogabymyz nagt. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Nagt suwum barka, nesýe şerabyňy nädeýin! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)


Duş gelýän formalary
 • nagtdy
 • nagty
 • nagtym