naçarlamak na‧çar‧la‧mak işlik

[na:ça:rlamak]

Naçarlyk etmek, naçar galmak, erksizlenmek, ejizlemek.

  • Bu sesde daşardakynyň naçarlaýany açyk aňlanýan ýaly boldy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ol bir gapynyň agzynda gysmyljyrap we naçarlap çyňsamaga durdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • naçarlaman
  • naçarlap
  • naçarlar
  • naçarlaryn
  • naçarlaryňy
  • naçarlaýany