naçar na‧çar

[na:ça:r]

 1. Ejiz, biçäre, betbagt, erksiz, görgüli.

  • Olar gullar ýaly hukyusyz we naçar bolupdyrlar. (Gadymy dünýä taryhy)

 2. Göçme manyda Aýal, gyz.

  • Naçarlaryňy ýesir et. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • naçardyr
 • naçarlar
 • naçarlarymyzyň
 • naçarlaryn
 • naçarlarynyň
 • naçarlaryň
 • naçarlaryňy
 • naçarlyk
 • naçary
 • naçarym
 • naçarymy
 • naçaryna
 • naçaryndan
 • naçaryny
 • naçaryň
 • naçaryňyzyň