nähili

[nähi:li]

Neneňsi, nätüýsli, niçik.

 • Ol hatyň bize nähili düşenini men bilip bilmedim. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Bu ýerde nähili narzan diýseň bar: Ýyly gerek bolsa --ýyly, sowuk gerek bolsa --sowuk. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • nähilem
 • nähili-de
 • nähilide
 • nähilidi
 • nähilidigi
 • nähilidigine
 • nähilidigini
 • nähilidiginiň
 • nähilidiler
 • nähilidir
 • nähilidiň
 • nähililigine
 • nähililik
 • nähilisi
 • nähilisini
 • nähilisiniň