nähak

 1. Dogry däl, mamla däl, nädogry.

  • Hakykat nähaky her ýerde keser. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

 2. Hiçbir sebäpsiz, biderek, ýerliksiz.

  • Siz nähak gorkupsyňyz. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Inim, sen nähak azara galýarsyň! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • nähaka
 • nähakam
 • nähakdan
 • nähakdyr
 • nähakja
 • nähaklygy
 • nähaklyk
 • nähakmy
 • nähaky
 • nähakyma