nägilelik

[nägilelik]

Kine saklamaklyk, göwni galmaklyk, kinelilik, närazylyk.

 • Ol özüniň nägileligini beýan etmekçi boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem nägilelik - nägileligi.


Duş gelýän formalary
 • nägilelige
 • nägileligem
 • nägileligi
 • nägileliginde
 • nägileligine
 • nägileligini
 • nägileliginiň
 • nägileligiň
 • nägileligiňden
 • nägileligiňi
 • nägileligiňiz
 • nägilelikden
 • nägilelikler
 • nägileliklere
 • nägilelikleri
 • nägileliklerin
 • nägileliklerinde
 • nägileliklerine
 • nägileliklerini
 • nägilelikleriniň
 • nägilelikleriň
 • nägilelikli