nägile

[nägi:le]

Göwni galan, närazy bolan kineli.

 • Şu günki günümden nägile däldirin. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Arkaýyn boluň, siz meni öýermediňiz diýip, nägile bolmaýyn! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • nägile-de
 • nägileden
 • nägiledi
 • nägiledigini
 • nägiledigiňi
 • nägilediklerini
 • nägiledim
 • nägilelige
 • nägileligem
 • nägileligi
 • nägileliginde
 • nägileligine
 • nägileligini
 • nägileliginiň
 • nägileligiň
 • nägileligiňden
 • nägileligiňi
 • nägileligiňiz
 • nägilelik
 • nägilelikden
 • nägilesem