nädogrulyk

 1. Hakykata dogry gelmezlik, dogry dällik. Dürs dällik.

  • Nädogrulyk bilen hereket etmek.

 2. Ýalňyşlyk.

  • Meseläniň çözülişiniň nädogrulygy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem nädogrulyk - nädogrulygy.


Duş gelýän formalary
 • nädogrulyga
 • nädogrulygy
 • nädogrulygyna
 • nädogrulygyny
 • nädogrulygyň
 • nädogrulyklary