näbeletlik nä‧be‧let‧lik

Belet dällik, tanyş dällik, nätanyşlyk.

  • Ýola näbeletlik.

  • Ýurda näbeletlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem näbeletlik - näbeletligi.


Duş gelýän formalary
  • näbeletliklerinden