muzeý mu‧zeý at

Taryhy we estetiki ähmiýetli bar bolan zatlaryň ýadygärliklerini saklamak we olary jemgyýete sergi edip görkezmek bilen meşgul bolýan edara.