muwaplyk mu‧wap‧lyk

[muwa:plyk]

  1. Ýaraşyp duran, laýyk, mynasyp, degişli.

    • Balyklaryň gurluşy suwda ýaşamak şertlerine muwapykdyr. (W. F. Şalaýew, N. A. Rykow, Zoologiýa)

    • Ol bu proseslere sahna sungaty üçin muwapyk we tomaşaçy üçin düşnükli bolan özboluşly çeperçilik forma berdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Has bolan, degişikli bolan.

  3. Gylyk-häsiýeti muwaplyk bolan hereket.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem muwaplyk - muwaplygy.