murtlak murt‧lak

Uly murtly, uzyn murtly.

  • Gurban aga gara murtlak bir adamdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Märekäniň çetindäki murtlak çöküne galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem murtlak - murtlagy.


Duş gelýän formalary
  • murtlaga
  • murtlagyň