muşakgatçy mu‧şak‧gat‧çy at

Sähelçe kynçylyk öňünde dyza çökýän, muşakgat baryny ýagdyrýan, nalajedeýin adam.

  • Muşakgatçy bolmaly däl.