miwelemek mi‧we‧le‧mek işlik

[mi:welemek]

 1. Miwe getirmek, iýmiş getirmek.

  • Biderek biten agaçlar miweli agaçlary ösmäge, miwelemäge goýmazlar. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 2. Göçme manyda Yzyny ýörediji nesil emele gelmek, nesil ýetişdirmek.


Duş gelýän formalary
 • miweledi
 • miwelemek
 • miwelemäge
 • miweleýän
 • miweleýär
 • miwelän
 • miwelände
 • miweläp