mertebesiz mer‧te‧be‧siz sypat

Ýokary derejeli bolmadyk, ýokary hatyrasy ýok bolan, hormatsyz, hatyrasyz.


Duş gelýän formalary
  • mertebesizler
  • mertebesizlik