mertebelilik mer‧te‧be‧li‧lik at

Ýokary derejelilik, ýokary hatyralylyk, hormatlyk.

  • Şeýle atanyň ogly bolmagy uly mertebelilik bilýär. («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mertebelilik - mertebeliligi.


Duş gelýän formalary
  • mertebeliligi