mertebelemek mer‧te‧be‧le‧mek işlik

Derejesini götermek, hatyrasyny tutmak, hormatlamak.

  • Garly «başlyk» sözüni ýörite mertebeläp aýtdy. (N. Jumaýew, Ak derek)


Duş gelýän formalary
  • mertebeledi
  • mertebeledi-de
  • mertebeleme
  • mertebelemek
  • mertebeleýänden
  • mertebelän
  • mertebeläp
  • mertebeläpdi
  • mertebeläpdirler