mert mert

Dogumly, gaýratly, batyr, edermen, çydamly.

 • Ýüz namart ýerini tutmaz bir merdiň. (Magtymguly)

 • Ýagşy ýigit, mert ýigit sabyrly bolmalydyr! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)

 • Merde ýalbarsaň, peseler, namarda ýalbarsaň, eseler. (nakyl)

 • Mert özünden görer, namart -- ýoldaşyndan. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mert - merdim, merdiň.


Duş gelýän formalary
 • merde
 • merdem
 • merdi
 • merdidi
 • merdim
 • merdinden
 • merdine
 • merdini
 • merdiň
 • merdiňem
 • merdiňki
 • mertden
 • mertdi
 • mertdigimi
 • mertdigini
 • mertdir
 • mertler
 • mertler-de
 • mertlere
 • mertleri
 • mertlerim
 • mertleriň
 • mertlige
 • mertligem
 • mertligi
 • mertligim
 • mertligimi
 • mertligimiz
 • mertliginden
 • mertligindenem
 • mertligine
 • mertligini
 • mertligiň
 • mertligiňden
 • mertligiňi
 • mertlik
 • mertlikde
 • mertlikden
 • mertlikdi
 • mertlikdir
 • mertlikmi