merkez mer‧kez

 1. Matematika Çyzyklaryň, taraplaryň kesişýän nokady.

  • Töweregiň merkezi.

 2. Döwletiň hökümet merkezi edalarynyň ýerleşen baş şäheri-paýtagt.

  • Men olaryň bu işlerine ýol bermen, merkeze çenli giderin! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Aşgabat şäheri Türkmenistanyň mekezidir.

 3. Bir zadyň ortasy, orta bölegi.

  • Ol ýer şäher merkezine ýakyn bolup galyndyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Ähmiýetli punkt, bir zadyň jemlenen ýeri.

 5. Ýokary ýolbaşçy organlar.

  • Merkeziň görkezmeleri ýerine ýetirilýär.


Duş gelýän formalary
 • merkezde
 • merkezden
 • merkezdi
 • merkezdigi
 • merkezdir
 • merkezdäki
 • merkezdäkiler
 • merkeze
 • merkezi
 • merkezidi
 • merkezidir
 • merkezimiz
 • merkezimizde
 • merkezin
 • merkezinde
 • merkezindedi
 • merkezindedir
 • merkezinden
 • merkezindäki
 • merkezine
 • merkezini
 • merkeziniň
 • merkeziniňem
 • merkeziň
 • merkezler
 • merkezler-de
 • merkezlerde
 • merkezlerden
 • merkezlerdigi
 • merkezlerdigini
 • merkezlerdir
 • merkezlere
 • merkezleri
 • merkezleridi
 • merkezleridir
 • merkezlerinde
 • merkezlerinden
 • merkezlerindäki
 • merkezlerine
 • merkezlerini
 • merkezleriniň
 • merkezleriň
 • merkezleýin
 • merkezli
 • merkezligidir
 • merkezligine
 • merkezlik
 • merkezsiz