merez me‧rez

  1. Medisina seret merezel

  2. Gargyş sözi.

    • Merez, bar-da eşegi suwa ýok! -- diýip, Mämmet baý Gurbany iki ýana ylgadýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • merezden
  • merezi