melgunlyk

[melgu:nlyk]

Melgunyň gylyk-häsiýeti, şeýtanlyk, hilegärlik, mekirlik, ýigrenjilik.

  • Mäter şyhyň melgunlyklary ýadyna düşende, onuň içi ot alyp barýardy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem melgunlyk - melgunlygy.


Duş gelýän formalary
  • melgunlykdan
  • melgunlyklary