melgun mel‧gun

[melgu:n]

Adamyny ökdelik bilen aldaýan, şeýtan, arabozar, hilegär, mekir, ýigrenji. (adam hakda).

 • Maýam, her bir olar ýaly melgundan gorkup, seni oda atsam, onda kakaň pahyryň gabryna depdigim bolar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Munuň ýaly halky bulaşdyrýan melgunyň köküni köwlemek gerek. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • melguna
 • melgundan
 • melgundygynyň
 • melgunlar
 • melgunlarda
 • melgunlaryň
 • melgunlyk
 • melgunlykdan
 • melgunmy
 • melguny
 • melgunyň