melek

Dini söz seret perişde

 • Perimi, melekmi sora gyzlardan. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)

 • Ol ýerde melekler ýaşar. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Pýesalar)

 • Diller ejiz gelýär, galamym kütek, Gözellikde ol melegiň taýy ýok. (Şekspir, Otello)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem melek - melegi.


Duş gelýän formalary
 • melege
 • melegi
 • melegim
 • melegini
 • melegiň
 • melekdir
 • melekler
 • melekleri
 • melekmi