mekirlik

seret hilegärlik

  • Bu iş şeýle mekirlik bilen edilipdir, yzyny-tozuny tapjak gümanyň ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol kiçijik gözlerini mekirlik bilen gyrpyjaklatdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Garawul mekirlik bilen gaşyny çytyp dymdy. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mekirlik - mekirligi.