mekirlik me‧kir‧lik

seret hilegärlik

 • Bu iş şeýle mekirlik bilen edilipdir, yzyny-tozuny tapjak gümanyň ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ol kiçijik gözlerini mekirlik bilen gyrpyjaklatdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Garawul mekirlik bilen gaşyny çytyp dymdy. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mekirlik - mekirligi.


Duş gelýän formalary
 • mekirlige
 • mekirligi
 • mekirligim
 • mekirligin
 • mekirligine
 • mekirligini
 • mekirligiň
 • mekirlikden
 • mekirlikler
 • mekirliklere
 • mekirliklerinde
 • mekirliklerinden
 • mekirliklerine
 • mekirliklerini
 • mekirlikleriň