mekge mek‧ge 1

Gepleşik dili seret mekgejöwen

mekge mek‧ge 2

mekgesine münmek

Biriniň yzyndan kowalamak, söbügine münmek.

 • Aýu, aýdow, gaçyp gutulmarsyň! -- diýip, men hem tezekli haltamy arkama alyp, mekgesine münäýendirin. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • mekgede
 • mekgeden
 • mekgedäki
 • mekgeler
 • mekgeleri
 • mekgelerinde
 • mekgesine
 • mekgesiniň
 • mekgä
 • mekgäme
 • mekgäni
 • mekgäniň
 • mekgäňe