mejnunluk mej‧nun‧luk

[mejnu:nluk]

  1. Däli-diwanalyk, jynlylyk.

  2. Yşyk ýoluna düşenlik.

    • Şunuň ýaly mejnunlykla Ötdi niçe ýaşyň seniň. (Çary Aşyr, Poemalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mejnunluk - mejnunlugy.