mejnun

[mejnu:n]

  1. Könelişen söz Däli-diwana, jynly.

  2. Yşyk ýoluna düşen.

    • Mejnun boldy-la, sen aýytmasaň hem, hemme duranlar duýdular. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)


Duş gelýän formalary
  • mejnuna
  • mejnunda
  • mejnundan
  • mejnuny
  • mejnunyň