meýlis meý‧lis

Dostlukly şadyýan ýagdaýda geçirilýän köpçülikleýin duşuşyk, göwün açmak üçin edilýän ýygnanyşyk, oturlyşyk.

 • Sazdyr ynsanyň hoşy, sazdyr meýlisiň başy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Ertir dostlar bilen meýlis ederis-de biri gün bileje ýola düşeris. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Çopana meýlis haram. (nakyl)

meýlis gurmak

Deň-duşuňy ýygnap gyzykly gürrüň etmek, saz-söhbet etmek.

 • Myhmanlar bilen meýlis gurup oturmak.


Duş gelýän formalary
 • meýlisde
 • meýlisden
 • meýlisdir
 • meýlise
 • meýlisi
 • meýlisimiz
 • meýlisimizi
 • meýlisimiň
 • meýlisinde
 • meýlisine
 • meýlisini
 • meýlisiniň
 • meýlisiň
 • meýlisiňde
 • meýlisler
 • meýlislerde
 • meýlislerden
 • meýlislere
 • meýlislerine