meýletinlik meý‧le‧tin‧lik

[meýleti:nlik]

Mejbury dällik, öz islegiň boýunça bir zady amala aşyrmaklyk, keýpihonlyk.

  • Wepa derrew meýletinlik bilen urşa gitmäge arza berdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem meýletinlik - meýletinligi.


Duş gelýän formalary
  • meýletinligi
  • meýletinlikde
  • meýletinlikdäki