meýit me‧ýit

Ölen adamyň göwresi, öli adam.

 • Organizmiň gurluşyny öwrenmek üçin meýitleri kesip açmagy ulanýarlar. (A. N. Kabanow, Adamyň anatomiýasy we fiziologiýasy)

 • Halnazaryň meýdini ýan kejebä salyp alyp gitdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem meýit - meýdi.


Duş gelýän formalary
 • meýdem
 • meýdi
 • meýdim
 • meýdimi
 • meýdin
 • meýdinden
 • meýdine
 • meýdinem
 • meýdini
 • meýdiniň
 • meýdiň
 • meýdiňi
 • meýitler
 • meýitleri
 • meýitlerini
 • meýitleriniň
 • meýitleriň
 • meýitsiň