meýillenmek me‧ýil‧len‧mek işlik

Meýil etmek, hyýal etmek, göwün etmek, hyýallanmak.

  • Gezelenje gitmäge meýillenmek, toý etmage meýillenmek.


Duş gelýän formalary
  • meýillendi
  • meýillendimi
  • meýillenmek
  • meýillenýän
  • meýillenýärdi