mat mat

[ma:t]

mat bolmak

Basylmak, ýeňilmek, ölmek.

  • Çandybiliň ili şat boldy, duşmanlary mat boldy. («Görogly» eposy)

mat etmek

Öldürmek.

  • Kim oýnady ony mat etdi zalym aýralyk, aýralyk. («Görogly» eposy)