maslahatçy mas‧la‧hat‧çy at

Bir zat barada maslahat salynýan adam, geňeşçi maslahatdar.

 • Halk onuň sözüni söýýärdi, parasatly maslahatça ynanyşy ýaly oňa ynanýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Eger meniň senden başga, menden has mähriban maslahatçyň bar bolsa, şundan soň men dilimi ýarman hem oňaryn. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

maslahatçy ses

seret ses


Duş gelýän formalary
 • maslahatça
 • maslahatçydyr
 • maslahatçylar
 • maslahatçylary
 • maslahatçylarydyr
 • maslahatçylaryna
 • maslahatçylaryndan
 • maslahatçylaryny
 • maslahatçylarynyň
 • maslahatçylaryň
 • maslahatçyly
 • maslahatçym
 • maslahatçynyň
 • maslahatçysy
 • maslahatçysydy
 • maslahatçysydyr
 • maslahatçysynyň
 • maslahatçyň
 • maslahatçyňa