maslahat mas‧la‧hat at

 1. Bir zat hakda belli netijä gelmek, pikir alyşmak üçin özara geçirilýän gürrüň, geňeş, sala.

  • Gysgajyk maslahatdan soň bu ikisi bir karara geldiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Garrylar ondan maslahat soramaga geldiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Bir meseläni ara alyp maslahatlaşmaklyga bagyşlanan ýygnak.

  • Ony awçylaryň raýon maslahatyna çagyrdylar. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

 3. Öwüt, nesihat.


Duş gelýän formalary
 • maslahata
 • maslahatam
 • maslahatda
 • maslahatdaky
 • maslahatdan
 • maslahatdyr
 • maslahatlar
 • maslahatlara
 • maslahatlarda
 • maslahatlardan
 • maslahatlardyr
 • maslahatlary
 • maslahatlarymy
 • maslahatlarymyza
 • maslahatlarymyzy
 • maslahatlarymyzyň
 • maslahatlaryna
 • maslahatlarynda
 • maslahatlaryndan
 • maslahatlaryny
 • maslahatlarynyň
 • maslahatlaryň
 • maslahatlaryňyz
 • maslahatlaryňyzy
 • maslahatly
 • maslahatlyk
 • maslahatmy
 • maslahatsyz
 • maslahatsyzlyk
 • maslahaty
 • maslahatydyr
 • maslahatym
 • maslahatymy
 • maslahatymyz
 • maslahatymyzy
 • maslahatyn
 • maslahatyna
 • maslahatynda
 • maslahatyndaky
 • maslahatyndan
 • maslahatyny
 • maslahatynyň
 • maslahatyň
 • maslahatyňa
 • maslahatyňam
 • maslahatyňy
 • maslahatyňyz
 • maslahatyňyza
 • maslahatyňyzy
 • maslahatça