maral ma‧ral

Zoologiýa Köplenç ene keýige ýa-da towşana berilýän at.

 • Bökjekleşip marallaryň owlagy, sonarlap ýör gök maýsaly käl bilen. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Maral towşan garly denäniň ýüzünden gaçyp barýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • marala
 • maraldan
 • maraldy
 • marallar
 • marallary
 • marallaryň
 • marally
 • maraly
 • maralym
 • maralymy
 • maralyny
 • maralyň