manifest ma‧ni‧fest

  1. Örän ähmiýetli wakalar bolanda, ýokary häkimiýetiň ilata hat üsti bilen ýüz tutmaklygy.

  2. Syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalaryň öz garaýyşlaryny, programmalaryny beýan edip, hat üsti bilen ýüzlenmesi.


Duş gelýän formalary
  • manifeste
  • manifesti
  • manifestinde
  • manifestleri