mala ma‧la

[ma:la]

Oba hojalyga degişli Ekin ýerlerini tekizlemek işinde ulanylýan dişli ýa dişsiz demir, agaç gural.

  • Pökgen mala hem okuçnik ýaly gurallary saraýyň öňünde goýanlary üçin kimlerdendir käýinýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Iri kesekleri mala ýa-da demir dyrmyk bilen owradýarlar. (M. N. Skatkin, Jansyz tebigat)


Duş gelýän formalary
  • mala-da
  • maladyr
  • malalar
  • malaly
  • malam
  • malany
  • malanyň
  • malasy