makullanmak ma‧kul‧lan‧mak işlik

[ma:ku:llanmak]

Maksada laýyk hasaplanmak, dogry diýip tapylmak, makul görülmek, oňlanmak.

 • Maslahat edildi hem makullandy, Köpçülik tarapdan bu iş gollandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • makullanan
 • makullananda
 • makullanandan
 • makullanandygyny
 • makullandy
 • makullandygy
 • makullanma
 • makullanmady
 • makullanmaga
 • makullanmagyna
 • makullanmak
 • makullansa
 • makullanyp
 • makullanypdyr
 • makullanypdyrlar
 • makullanýan
 • makullanýar