maksatly mak‧sat‧ly sypat

Bir işi ýerine ýetirmekligi maksat edinýän, belli bir meýil, niýet bilen amala aşyrylýan, bir maksady göz öňünde tutýan.

 • Maksatly edilýän hereket.


Duş gelýän formalary
 • maksatla
 • maksatlydygy
 • maksatlydygyny
 • maksatlydyr
 • maksatlylygy
 • maksatlylygyndan
 • maksatlylygyny
 • maksatlylygynyň
 • maksatlylygyň
 • maksatlylyk
 • maksatlynyň