maksatdaş mak‧sat‧daş

Maksatlary bir meňzeş bolan, bir maksatdaky, arzuw-islegleri bir.

  • Bolyşewikler hem siziň ýaly garyplardyr, siziň bilen maksatdaşdyr. Biziň hemmämiz bir maksatdaş ýoldaşdyrys. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • maksatdaşdyr