mahlasy mah‧la‧sy

Gepiň gysgasy, umuman diýmek.

  • Mahlasy, Gözel daýza, sen meniň şu ýumşumy bitirjek däl-dä, şeýlemi?! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Mahlasy, ýürek gysara wagt ýok, Günüň nähili dogup, nähili ýaşanyny duýman galýarsyň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)