mahaw ma‧haw

Agzyny öweldip ýören, samsyk, aňkaw.

  • Bagyň mahaw bagbany bir-birden diňlemändir, Kimiň ýagşy saýraýanyn düýbünden aňlamandyr. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • mahawa
  • mahawlaryň