mahabatlamak ma‧ha‧bat‧la‧mak işlik

[maha:batlamak]

Könelişen söz Esassyz öwmek, biderek taryplamak, öwüp arşa çykarmak.

  • Hawa-da ýetişerçe-de wagt geçipdir -- diýip, doganyň gylyklaryny mahabatlap gürledi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • mahabatlama
  • mahabatlap
  • mahabatlar
  • mahabatlarda
  • mahabatlardan
  • mahabatlary
  • mahabatlaryny