magdan mag‧dan at

[magda:n]

Geologiýa Düzüminde metallar, metalloidler ýa-da gazylyp alynýan peýdaly minerallar bolan mineral jisimleri, dag jisimleri.

 • Türkmenistanyň suw baýlygy we daglarynyň magdan baýlyklary barasynda bu garrynyň ylmy zähmetleri çap bolýardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Dürli magdan: kömür, kükürt çykyp dur. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • magdana
 • magdanda
 • magdandaky
 • magdandan
 • magdanlar
 • magdanlara
 • magdanlarda
 • magdanlardan
 • magdanlardyr
 • magdanlary
 • magdanlarydyr
 • magdanlaryna
 • magdanlarynda
 • magdanlaryndan
 • magdanlaryny
 • magdanlarynyň
 • magdanlaryň
 • magdanly
 • magdanlydyr
 • magdanlykda
 • magdany
 • magdanym
 • magdanyna
 • magdanyndan
 • magdanyny
 • magdanynyň
 • magdanyň