madyr-madyr ma‧dyr-ma‧dyr

madyr-madyr etmek

Bir zat diýişdirip samyr-sumur etmek, düşnükli-düşnüksiz geplemek.

  • Madyr-madyr edip meniň başyma, Günde gije hekgerýärsiň gaşyma. («Sowet edebiýaty» žurnaly)