maýmyn

Zoologiýa Bedeniniň gurluşy boýunça adama ýakyn bolan süýtemdiriji haýwan.

 • Maýmynlaryň bir topary gözenekli kapasada saklanýar. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Hindistanda maýmynlar örän köp mukdardadyr. (Gadymy dünýä taryhy)


Duş gelýän formalary
 • maýmyna
 • maýmyndan
 • maýmyndygy
 • maýmyndygyna
 • maýmyndygyny
 • maýmyndyr
 • maýmynlar
 • maýmynlara
 • maýmynlarda
 • maýmynlardan
 • maýmynlary
 • maýmynlaryny
 • maýmynlaryň
 • maýmynlyga
 • maýmynlygyna
 • maýmyny
 • maýmynyna
 • maýmynyň