maýlamak işlik

Maýyl bolmak, ýylap başlamak, ýylamak (howa hakynda).

  • Howa maýlap, mal-garalar gök otdan garynlaryny mazaly ýazan-da bolsalar, dag başynyň gary heniz eremändi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Biziň garaşyp duranymyzdan üç gün geçenden soň, ýagyş diňip, howa maýlap başlady. («Sowet Türkmenistany» gazeti)