maýlamak işlik

Maýyl bolmak, ýylap başlamak, ýylamak (howa hakynda).

 • Howa maýlap, mal-garalar gök otdan garynlaryny mazaly ýazan-da bolsalar, dag başynyň gary heniz eremändi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Biziň garaşyp duranymyzdan üç gün geçenden soň, ýagyş diňip, howa maýlap başlady. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • maýlady
 • maýladygy
 • maýlamagy
 • maýlamak
 • maýlaman
 • maýlan
 • maýlanda
 • maýlap
 • maýlar
 • maýlasa
 • maýlaý
 • maýlaýança
 • maýlaýar