mülk mülk

 1. Emläk, ýer, baýlyk.

  • Kolhozyň mülkiniň öz mülkümizdigine biz ýaşlar gowy düşünýaris. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Eziz Watanym dar, gülleýän mülküm bar. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Baýlaryň ata-baba öz mülkleri hasap edip, eýeläp gelýän üzümli haýatlaryny garyplara paýlap berdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Göçme manyda Ýurt, ülke.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem mülk - mülküm, mülküň.


Duş gelýän formalary
 • mülkde
 • mülkden
 • mülke
 • mülkem
 • mülki
 • mülkler
 • mülklerde
 • mülklerden
 • mülklerdi
 • mülklerdäki
 • mülklere
 • mülkleri
 • mülkleridi
 • mülklerinde
 • mülklerinden
 • mülklerindäki
 • mülklerine
 • mülklerini
 • mülkleriniň
 • mülkleriň
 • mülkli
 • mülklülik
 • mülksüz
 • mülküdi
 • mülküdir
 • mülküm
 • mülkümde
 • mülkümden
 • mülkümem
 • mülkümizde
 • mülkümizdenem
 • mülkümizem
 • mülkümiziň
 • mülkün
 • mülkünde
 • mülkünden
 • mülkündäki
 • mülküne
 • mülküni
 • mülküniň
 • mülküň
 • mülküňi