müdir mü‧dir

[müdi:r]

Edaranyň, kärhananyň we ş. m. bir bölüminiň ýolbaşçysy, bir iş dolandyryjy.

 • Sahät ol ýerden çykandan soň, şol töwerekde mekdep müdiri bilen sataşdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • müdirden
 • müdire
 • müdirem
 • müdiri
 • müdiri-de
 • müdiridi
 • müdiridir
 • müdirin
 • müdirinden
 • müdirine
 • müdirini
 • müdiriniň
 • müdiriň
 • müdirler
 • müdirleri
 • müdirlerinden
 • müdirlerine
 • müdirlerini
 • müdirleriniň
 • müdirleriň
 • müdirlige
 • müdirligi
 • müdirligidir
 • müdirligimem
 • müdirligimiziň
 • müdirliginde
 • müdirliginden
 • müdirligine
 • müdirligini
 • müdirliginiň
 • müdirligiň
 • müdirlik
 • müdirliligi
 • müdirliligiň