müçe mü‧çe 1

Könelişen söz Biriniň ýa-da bir zadyň daş gabarasy, göwrümi.

 • Oglanjygyň müçesi kiçiräk-de bolsa, özi dyp-dykyzjady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

müçe mü‧çe 2

Könelişen söz Gadymy ýyl hasaby boýunça dürli haýwanlaryň ady bilen bellenýän on iki ýyllyk sikl.

 • Bular garrylar ýaly ýaş hasaplaşyp, müçe sanaşyp oturmadylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • müçede
 • müçeden
 • müçedi
 • müçeli
 • müçesi
 • müçesinden
 • müçesindäki
 • müçesine
 • müçesiniň
 • müçä
 • müçäni
 • müçäniň
 • müçäň